เหล็กแผ่น (ASTMA572) 10x5'x10'

เหล็กแผ่น (ASTMA572) 10x5'x10'
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PL10510A572
¥69.30
เหล็กแผ่น (ASTMA572) 10x5'x10'