เหล็กแผ่น 16x4'x8'

เหล็กแผ่น 16x4'x8'
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PL1648
€9.50
เหล็กแผ่น 16x4'x8'