เหล็กแผ่น 16x5'x10'

เหล็กแผ่น 16x5'x10'
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PL16510
€9.50
เหล็กแผ่น 16x5'x10'