เหล็กแผ่น 16x5'x20' C

เหล็กแผ่น 16x5'x20' C
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PL16520C
¥69.30
เหล็กแผ่น 16x5'x20' C