เหล็กแผ่น 3.8x5'x10'

เหล็กแผ่น 3.8x5'x10'
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PL3.8510
¥69.30
เหล็กแผ่น 3.8x5'x10'