เหล็กแผ่น 6.0x4'x8' LT(เคลือบ)

เหล็กแผ่น 6.0x4'x8' LT(เคลือบ)
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PL6.048LTG
€9.50
เหล็กแผ่น 6.0x4'x8' LT(เคลือบ)