เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7050

เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7050
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC1257050
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7050