เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7300

เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7300
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC1257300
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7300