เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7400

เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7400
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC1257400
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 12x5'x7400