เหล็กแผ่นตัด 3.0x1335x6 ม.

เหล็กแผ่นตัด 3.0x1335x6 ม.
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC313356
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 3.0x1335x6 ม.