เหล็กแผ่นตัด 3.0x5'x1600 มม.

เหล็กแผ่นตัด 3.0x5'x1600 มม.
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC351600
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 3.0x5'x1600 มม.