เหล็กแผ่นตัด 5.0x1524x5400 มม.

เหล็กแผ่นตัด 5.0x1524x5400 มม.
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC5.015245400
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 5.0x1524x5400 มม.