เหล็กแผ่นตัด 5.0x505x4000 มม.

เหล็กแผ่นตัด 5.0x505x4000 มม.
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC5.05054000
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 5.0x505x4000 มม.