เหล็กแผ่นตัด 6.0x4'x5525

เหล็กแผ่นตัด 6.0x4'x5525
ห้องว่าง: 10000 ในสต็อก
SKU: PLC645525
¥69.30
เหล็กแผ่นตัด 6.0x4'x5525