สินค้าที่ติดแท็กด้วย'ball end mill for aluminum'

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อหน้า

ALB225

Ball End Mill for Aluminum
เริ่มต้นที่ $50.00

ALB225 - 01-00638-03001

Ball End Mill for Aluminum R0.3 (l)0.45 (l1)3 TypeⅡ (D)0.6 (d2)0.56 (Y)12° (d)4 (L)60
เริ่มต้นที่ $50.00

ALB225 - 01-00638-04001

Ball End Mill for Aluminum R0.4 (l)0.6 (l1)4 TypeⅡ (D)0.8 (d2)0.76 (Y)12° (d)4 (L)60
เริ่มต้นที่ $100.00

ALB225 - 01-00638-05001

Ball End Mill for Aluminum R0.4 (l)0.6 (l1)4 TypeⅡ (D)0.8 (d2)0.76 (Y)12° (d)4 (L)60
เริ่มต้นที่ $100.00

ALB225 - 01-00638-05501

Ball End Mill for Aluminum R0.3 (l)0.45 (l1)3 TypeⅡ (D)0.6 (d2)0.56 (Y)12° (d)4 (L)60
เริ่มต้นที่ $50.00