เหล็กเส้นกลม 19 มม.x10 ม. SR24 ตรง

เหล็กเส้นกลม 19 มม.x10 ม. SR24 ตรง
库存信息: 10000件,有货
商品库存单位(SKU): RB1910SR24ตรง
¥34,643.07
¥34,650.00
เหล็กเส้นกลม 19 มม.x10 ม. SR24 ตรง