เหล็กเส้นกลม 6 มม.x10ม.ตรง

เหล็กเส้นกลม 6 มม.x10ม.ตรง
Availability: 1000 in stock
SKU: RB610ตรง
¥3,465.00
¥346,500.00
เหล็กเส้นกลม 6 มม.x10ม.ตรง